Bilanţul ISU Dâmboviţa pe 2018

Spread the love

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BASARAB I” al Judeţului Dâmboviţa şi-a prezentat bilanţul pe anul 2018.  Prezent la eveniment  a fost colonelul Cezar-Mihai Damian , Adjunctul inspectorului general al IGSU .

 Col. Mihăiţă Păun, inspectorul şef al ISU Dâmboviţa a făcut oficiile de gazdă. Au fost invitaţi şefi de arme, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgovişte, ai prefecturii Dâmboviţa, deputatul  Corneliu Ştefan,  reprezentanţi ai Primăriei Târgovişte şi ai  altor instituţii precum şi  primari de oraşe şi comune.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.

În domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă s-a urmărit asigurarea şi respectarea măsurilor de prevenire, pregătire şi educare în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul administraţiilor publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei prin prioritizarea activităţilor preventive către: domeniile educaţiei, ocrotirii sănătăţii, turismului, culturii şi cultelor şi operatorii economici cu risc ridicat de incendiu sau care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase.

Activitatea de instruire, informare preventivă, exerciții

            Pe timpul activităţii de control s-au executat şi activităţi de instruire, informare preventivă şi exerciţii de intervenţie pe locul de muncă, ce au constat în: 

  • 16 exerciţii de alarmare publică;
  • 153 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie pe locul de muncă, în caz de incendiu și de cutremur;

568 activităţi de instruire în domeniul situațiilor de urgență, din care: 354 la operatori economici; 197 la instituţii şi 17 la localităţi;

     131 alte activităţi preventive, din care: 13 puncte de informare preventivă; 18 acţiuni Ziua Porţilor Deschise; 12 lecţii deschise şi 88 de alte activităţi de informare;

S-au distribuit 1660 afişe, 35096 pliante și flyere şi 820 alte categorii de materiale informative realizate în cadrul campaniilor naționale de informare și care cuprind recomandări, măsuri de prevenire şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă.

Activitatea de avizare şi/sau autorizare

În anul 2018 au fost eliberate :

  • 126 avize de securitate la incendiu;
  • 1 aviz de protecţie civilă;
  • 51 autorizaţii de securitate la incendiu;
  • 3 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice.

Au fost planificate 815 de controale şi s-au executat 855 controale de prevenire şi verificări, din care: 21 la localităţi, 488 la operatori economici, 320 instituţii, 2 controale la obiective hidrotehnice, 3 controale la operatori economici cu risc chimic, 6 controale de prevenire la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 15 audituri la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.În urma controalelor executate s-au constatat 3007 de deficienţe, din care au fost soluţionate 322, reprezentând 11% din totalul deficienţelor. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale principale în număr de 2016 reprezentând 1954 avertismente şi 245 amenzi contravenţionale în cuantum de 766500 lei. De asemenea, a fost aplicată o sancţiune contravenţională complementară de oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor în cazul unei amenajări de alimentație publică din municipiul Târgoviște. Sunt incluse și sancțiunile contravenționale aplicate pe linia avizării și/sau autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile.

Activitatea de înştiinţare şi alarmare

Lunar, au fost desfășurate câte b două exerciții de înștiințare. Unul dintre exerciții s-a desfășurat în cadrul activității lunare Miercurea Alarmelor, activitate inițiată de IGSU începând cu luna august 2017 și destinată testării mijloacelor existente de alarmare a populației și îmbunătățirii timpului de reacție al autorităților în situații speciale de urgență.

În desfăşurarea antrenamentelor de înştiinţare au fost implicate toate cele 89 comitete locale pentru situaţii de urgenţă, precum și 14 operatori economici sursă de risc.

În sistem centralizat, cu acționare din dispeceratul ISU Dâmbovița, sunt conectate 8 sirene electrice și electronice de alarmare a populației din totalul de 171.

Sunt de menționat activitățile executate în cadrul exercițiului de testare a sistemului RO-ALERT, exercițiu care s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni. Experiența câștigată este una pozitivă, întrucât acest sistem va putea fi utilizat nu numai la nivel național, ci și județean, prin transmiterea mesajelor chiar din dispeceratul ISU Dâmbovița.

În anul 2018, ISU Dâmbovița a desfășurat o amplă activitate pe linie de asanare pirotehnică, executând un număr de 20 misiuni de asanare pirotehnică în 12 localităţi din judeţ, fiind ridicate un număr de 124 elemente de muniţie neexplodate din timpul conflictelor armate. Echipa pirotehnică a executat 6 misiuni de distrugere a muniţiei şi a elementelor de muniţie colectate, în condiţii de maximă securitate, în Poligonul de Garnizoană din Priseaca.

În 2018, ISU Dâmbovița a demarat o acțiune de verificare a adăposturilor de protecție civilă aflate în evidență, rezultând că o parte dintre acestea s-au desființat din cauza încetării sau restrângerii activității operatorilor economici care le-au deținut.

O parte din spații cu destinația de adăpost de protecție civilă nu au, în realitate, capacitatea de a adăposti populația, fiind improprii utilizării ca adăposturi sau având altă destinație. Peste 80% dintre acestea sunt neîntreţinute, au infiltraţii de apă, conducte sparte şi instalaţii deteriorate, ceea ce conduce la imposibilitatea utilizării lor.

Au fost adresate mesaje şi din partea  invitaţilor.

leave a reply

error: