ASSIST” , unul dintre proiecte cu finanţare externă de la DGASPC Dâmboviţa

La sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a avut loc o conferință de presă, susținută de Cristiana Bucur- director general și Doinița Dinu -director general adjunct

.În primul rând, directorul general al DGASPC Dâmboviţa, Cristiana Bucur  a vorbit despre modificările  standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale.  S-a vorbit şi despre planul de restructurare  privind Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa. 

Nu în ultimul rând, directorul general al DGASPC Dâmboviţa, Cristiana Bucur a prezentat şi  stadiul implementării  proiectelor  cu finanţare externă.

Proiectul„Alternative for Social Support Inspiring Transformation –  ASSIST” derulat în parteneriat cu DGASPC Argeș, DGASPC Vâlcea și Media One Prahova, pune un accent deosebit pe elaborarea și implementarea de noi proceduri de lucru, în vederea integrării socio-profesionale a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială.

În data de 22.03.2018 a fost semnat Acordul de finanțare în cadrul proiectului ASSIST, între Comisia Europeană și  DGASPC Argeș, DGASPC Dâmbovița, DGASPC Vâlcea, Media One Prahova.

Proiectul a fost depus în cadrul programelor anuale finanțate de Comisia Europeană- programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, acțiunea Dezvoltarea capacităților în domeniul drepturilor copilului și are o durată de 2 ani, începând cu 01.04.2018. Bugetul alocat în cadrul proiectului pentru DGASPC Dâmbovița este de 53.104,49 euro, din care 80% finanțare UE și 20% contribuție proprie. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 101/18.04.2018, a fost aprobată implementarea proiectului ASSIST și cofinanțarea corespunzătoare DGASPC Dâmbovița, în valoare de 10.620,90 euro (20%).

În perioada septembrie-octombrie 2018 s-a derulat un schimb de bune practici cu 4 țări cuprinse în proiect și până în prezent a fost finalizat un Studiu comparativ cu sistemul de protecție din țările respective.

În cadrul proiectului se urmărește: identificarea instituţiilor/organizaţiilor din ţări UE cu expertiză şi rezultate privind integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie socială; elaborarea, în baza Studiului comparativ, a Manualului de proceduri privind integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie socială; organizarea şi derularea de sesiuni de formare a specialiştilor DGASPC în privinţa noilor proceduri de lucru și implementarea noilor proceduri.

leave a reply