În 2020,preşedinţii de CJ, aleşi prin vot uninominal

La începutul  acestei săptămâni,Guvernul României a aprobat  Ordonanța pentru modificarea si completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale 215/2001 si a Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a promovat ordonanța de urgență de modificare a celor trei acte normative după consultarea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), dar și ținând cont de recomandările Comisiei de la Veneția de a nu modifica legislația electorală cu mai puțin de un an înainte de viitoarele alegeri.

29 de membri ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și-au exprimat prin vot scris acordul cu privire la alegerea președintelui consiliului județean prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, așa cum reiese din documentele anexate.

Evoluțiile societății din ultima perioadă au determinat ca atribuțiile președintelui consiliului județean să se coreleze din ce în ce mai mult cu cele ale autorității executive de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Astfel, era necesară asigurarea unui tratament juridic unitar în ceea ce privește modalitatea de alegere a acestor tipuri de autorități, pentru a oferi o mai mare legitimitate, reprezentativitate și stabilitate președinților consiliilor județene, precum și pentru uniformizarea legislației care reglementează alegerea și statutul aleșilor locali.

Măsurile propuse de actul normativ adoptat astăzi de Guvernul României nu afectează drepturile electorale în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale a României, respectiv Codul de bune practici în materie electorală și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor.

leave a reply