10 REGULI pe care operatorii economici din domeniul alimentar trebuie să le respecte cu privire la siguranța alimentelor și COVID-19

Spread the love

Siguranța și integritatea lanțului de aprovizionare trebuie menținute

Mai mult ca niciodată, operatorii de pe întreg lanţul alimentar au
responsabilitatea menţinerii unui lanţ de aprovizionare integru și sigur, în
care consumatorii să aibă încredere, în paralel cu protejarea sănătăţii și
siguranţei angajaţilor.

Alinierea practicilor de siguranţă a alimentelor la măsurile privind
COVID-19

Continuaţi să aplicaţi regulamentele privind siguranţa alimentelor în paralel cu protejatea personalului și a alimentelor. Schimbările din circuitul funcţional de producţie și comercializare trebuie implementate iar personalul trebuie să fie instruit pentru a se conforma cu noile cerinţe privind fluxurile de lucru și de distanţare.

Consolidarea bunelor practici de igienă și a procedurilor standard de operare
Aplicaţi măsuri stricte de igienă și sanitaţie și efectuaţi instruiri privind
igiena și bolile transmisibile. Operatorii din domeniul alimentar trebuie să
fie conștienţi de responsabilitaţile pe care le au privind punerea pe piaţă a
alimentelor sigure pentru consum.Menţinerea igienizării eficiente
Curătaţi, igienizaţi și dezinfectaţi mediul de lucru în conformitate cu cerinţele și principiile generale de igienă a alimentelor. Virusul este distrus de detergenţii și dezinfectanţii obisnuiţi. Totuși, pentru a proteja personalul, este necesar să fie introduse operaţiuni de curăţare suplimentare pentru zonele care sunt mai expuse la atingeri, de exemplu: toalete, clanţe, zone din cantine sau zone destinate pauzelor de
lucru.

Precauţii specifice pentru lucrătorii din domeniul alimentar

Echipamentul individual de protecţie, precum mănușile de unică folosinţă și măștile, poate proteja lucrătorii din domeniul alimentar și poate preveni
răspândirea virusului dacă este folosit în mod adecvat. Mănușile si măștile sunt eficiente doar când sunt folosite în combinaţie cu spălarea frecventă a mâinilor.
Lucrătorii din domeniul alimentar trebuie să fie instruiţi privind utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie.

Îmbolnăvirea la locul de muncă
Personalul lucrător trebuie să raporteze în cel mai scurt timp simptomele cauzate de COVID-19 sau confirmarea bolii și să nu meargă la locul de muncă. Dacă simptomele apar la locul de muncă, persoana trebuie să fie izolată până când este disponibilă asistența medicală. Persoana care a fost în contact apropiat cu o persoană bolnavă trebuie să fie notificată și trebuie să fie luate măsuri adecvate de igienizare.

Unităţi de vânzare cu amănuntul
Distanţarea fizică trebuie să fie aplicată atât de către personalul lucrător cât și de către clienţi. Igienizaţi cu atenţie punctele de atingere mai frecvente și
suprafeţele care vin în contact cu alimentele. Operatorii din domeniul
alimentar trebuie să se adapteze la noile cerinţe ale consumatorilor, să se
asigure că alimentele perisabile rămân sigure pentru consum și să evite risipa alimentară.

Distribuţia și comerţul electronic
Urmăriţi instrucţiunile și recomandările existente pentru transportul
alimentelor vrac și preambalate. Când livraţi alimente cumpărate prin
comerţul on-line, curierul trebuie să poarte mânuși și mască, să le schimbe
ori de câte ori este cazul și să se asigure că livrarea este realizată integral și în condiţii igienice.

Livrarea la pachet; comerțul stradal de alimente
Mentineţi distanțarea fizică. Acolo unde este posibil, desemnați zone de colectare pentru clienţi și oferiţi livrări și plaţi fără contact. Din nou, igiena adecvată este esenţială.

În prezent nu există dovezi că alimentele transmit noul coronavirus
Virusul este transmis, în principal, prin contactul de la o
persoană la alta. Manipularea, producerea, procesarea și vânzarea
alimentelor nu sunt considerate un pericol de infectare cu noul
coronavirus.

Acestea sunt REGULI pe care operatorii economici din domeniul alimentar trebuie să le respecte cu privire la siguranța alimentelor și COVID-19

Nereguli privind siguranţa alimentelor pot fi sesizate la Call Center ANSVSA 0800 826 787

leave a reply

error: