Ambulanţe achiziţionate  cu finanţare prin POR  2014-2020

Peste 1.300 de ambulanțe vor fi achiziţionate  cu finanţare prin POR  2014-2020,  în vederea creșterii capacității de reacție și răspuns în cazul situațiilor de urgență și dezastrelor colective.Săptămâna trecută, au fost semnate șapte contracte de finanțare pentru achiziţionarea ambulanţelor şi echipamentelor aferente acestora. Beneficiarii eligibili sunt parteneriatele formate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitate de lider de parteneriat și inspectoratele județene pentru situații de urgență din fiecare regiune, Serviciile de Ambulanță Județene, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice cu atribuții în domeniul căutării-salvării de persoane în zone montane.Cele şapte proiecte au fost depuse la sfârşitul lunii august 2018 şi sunt destinate regiunilor mai puţin dezvoltate (regiunea Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă în cadrul Axei Prioritare 8).Echipamentele achiziţionate vor permite evaluarea, primul-ajutor calificat, acordarea asistenței medicale și transportul pacienților atât prin modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de urgență, cât și prin dezvoltarea de noi structuri în cadrul acestuia. Valoarea totală a celor şapte  contracte este de 558.903.141,45 lei, pentru achiziționarea următoarelor tipuri de ambulanțe, distribuite în cele șapte regiuni eligibile (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru):ambulanțe de tip A 2; ambulanțe de tip B 4 x2; ambulanțe de tip B 4 x 4; ambulanțe de tip C pentru transportul nou-născuților în stare critică; ambulanțe specializate pentru pacienții cu risc biologic; ambulanțe pentru transport victime multiple; posturi medicale avansate; unități de suport pentru accidente colective; ambulanțe pentru acces în zone foarte greu accesibile.

Finanţarea contractelor este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, prioritatea de investiții 8.1. – „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”).În cadrul acestei axe, se finanţează proiecte dedicate serviciilor de sănătate şi proiecte de infrastructură pentru servicii sociale.

leave a reply