ANUNŢ


S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A. organizează în data de 23.10.2019, ora 12:00, licitaţie competitivă având ca obiect achiziţie servicii de „întreţinere curentă a drumurilor judeţene pe timp de iarnă 2019-2020, LOT 1 – Zona Titu – Corbii Mari – Lunguleţu – Răcari, L=130,614 km şi LOT 2 – Zona I.L.Caragiale – Moreni – Valea Lungă – Răzvad, L=60,794 km”.
Documentaţia de atribuire se poate obţine în format scris sau electronic în baza unei cereri depuse la secretariatul societăţii până la data de 21.10.2019.
Ofertele se depun la sediul societăţii (secretariat) din Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Târgovişte, judeţ Dâmboviţa.
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la numărul de telefon
(+40)0245/612.168, (+40)0245/612.816, Fax (+40)0245/611389, e-mail: office@ldpdambovita.ro sau pe site-ul www.ldpdambovita.ro.

leave a reply