Bugetul – prioritate realistă

Referitor la bugetul pentru anul 2019, în opinia mea, este necesar să avem în vedere o schimbare a strategiei în privința banilor publici, în special în ceea ce privește asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacitații de absorbție.

Administrarea fondurilor publice pe parcursul execuției bugetare se face în condiții de eficiență și tocmai de aceea bugetul pe anul viitor trebuie să fie calculat cu o atenție deosebită pentru că vizează interesul general public. Întrucât stabilirea opțiunilor și a priorităților în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice, precum și modificarea și urmărirea realizării programelor de dezvoltare au ca bază gestionarea corectă a bugetelor anuale, este imperios să preîntâmpinăm orice situație de criză și să avem în vedere un spațiu fiscal care să lase loc investițiilor .

Spun asta pentru că anul 2019 trebuie să fie anul infrastructurii, anul în care să se recupereze cât mai mult din ceea ce nu s-a făcut și prin măsuri specifice de reglementare, de natură procedurală sau financiară, să se găsească sursele de finanțare bugetară, extrabugetară și europeană.Printre prioritățile ALDE pentru bugetul de stat pentru anul 2019 se numără cofinanțarea unor proiecte europene ce pot fi incluse în Strategia UE pentru regiunea Dunării, rețeaua de interconectare pentru energie electrică și gaze cu Republica Moldova, dar și proiecte pentru autostrăzi. Și totul fără ca veniturile cetățenilor să fie afectate.

Nu s-a pus niciodată problema unei înghețări a salariilor din anul 2019, atata vreme cât avem o creștere economică susținută.Ionel PETREPreședinte ALDE Dâmbovița

leave a reply