Comitetul Filialei Județene de Cruce Roșie Dâmbovița şi-a prezentat bilanţul activităţii

A avut  loc şedința de bilanț a Comitetului Filialei Județene de Cruce Roșie Dâmbovița.

Lucrările au fost deschise de președintele Filialei de Cruce Roșie Dâmbovița –pr.Ionuţ Ghibanu,vicar eparhial  al Arhiepiscopiei  Târgoviştei care a făcut un scurt rezumat al activităților desfășurate de Comitetul Județean al Filialei Dâmbovița în cursul anilor 2018- 2019, de voluntarii acesteia sprijiniți de factori locali, județeni și centrali.

La această activitate au participat delegați ai subfilialelor din județul Dâmbovița. Au fost prezenţi  şi membrii ai   biroului filialei județene de  Cruce Roșie Dâmbovița, IPS Nifon Mihăiţă, conducerea CJ Dâmboviţa,prefectul judeţului,conducerea primăriei Târgovişte,şefi de arme,şefi de instituţii deconcentrate şi parlamentari.

Ordinea de zi a cuprins:

 1.Raport asupra activității Comitetului Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Dâmboviţa, pe ultimii 2 ani (2018 – 2019).

 2. Raportul Comitetului Județean de Cruce Roșie D-ța privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi solicitarea descărcării de gestiune.

 3.Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pe anul 2019.

 4.Raportul Comisiei de control financiar al filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița pe anul 2019.

 5. Prezentarea Strategiei filialei de Cruce Roșie Dâmboviţa pe anul 2020.

 6.Măsuri organizatorice

 7. Dezbateri.  

Raul Pavelescu,directorul Crucii Roşii Dâmboviţa, a prezentat  Strategiei filialei de Cruce Roșie Dâmboviţa pe anul 2020.

Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa doreşte îmbunătăţirea capacitatăţii de interventie la dezastre prin dezvoltarea unor metode standardizate de pregatire a personalului angajat si a voluntarilor organizati în detasamentele de interventie in situatii de urgenta (DISU) pe domenii specifice, dotarea acestora cu echipamente performante si eficiente si optimizarea logisticii.

Filiala dispune de o structura organizatorică la nivelul întregului teritoriu al judeţului, de forţa de muncă angajată şi în proporţie majoritară voluntară pregătită din punct de vedere profesional şi organizaţional să intervină oportun şi operativ în cazuri de dezastre. Se  va evalua  stocul de produse prevăzute pentru situaţii de urgenţă astfel încât să fie inventariat, completat pentru a satisface necesarul.

leave a reply