Dâmbovița: Autorităţile în alertă și au decretat pe raza UAT Gura Ocniței și Moțăieni, risc MEDIU, și pe raza UAT Pucheni, risc MARE

În Dâmbovița, autorităţile sunt în alertă și au decretat pe raza UAT Gura Ocniței și Moțăieni, risc MEDIU, și pe raza UAT Pucheni, risc MARE din cauza apariției urșilor.

HOTĂRÂREA nr. 127/28.05.2021 privind aprobarea acțiunilor și a măsurilor urgente necesar a fi aplicate ca urmare a apariției speciei ursului brun la nivelul UAT Gura Ocniței, Moțăieni și Pucheni

Art.1. Se constată încadrarea situației privind apariția speciei ursului brun pe razaUAT Gura Ocniței și Moțăieni la un nivel de risc MEDIU și pe raza UAT Pucheni la un nivel de risc MARE, potrivit evaluării efectuate în baza procedurii aprobate prin HCJSU nr. 05/2017.

Art.2. (1)La nivelul UAT Pucheni se continuă aplicarea măsurilor stabilite prin HCJSU nr. 121/11.05.2021.

(2) În vederea întocmirii și înaintării documentației, pe baza informațiilor  transmise de către toți factorii implicați în intervenție, către Direcția Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, instituțiile cu responsabilități stabilite prin HCJSU nr. 05/2017 vor transmite CJSU Dâmbovița un punct de vedere/informare, până la data de 03.06.2021, pentru obținerea acordului de recoltare a ursului identificat pe raza UAT Pucheni.

Art.3. Se aprobă următoarele măsuri la nivelul UAT Gura Ocniței și Moțăieni:

  •  de monitorizare a situației de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și de informare de îndată a instituțiilor cu atribuții în gestionarea acesteia;
  • de prevenire, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase pentru îndepărtarea ursului din zonele locuite sau utilizate de către populație;
  • de patrulare de către efectivele de jandarmi și poliție în zona unde a fost semnalată prezența ursului și există pericolul unei posibile agresiuni;
  • de informare a cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența ursului, modul acestora de comportare, restricțiile și obligația de respectare a recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor (IJJ Dâmbovița, IPJ Dâmbovița, Primăria Comunei Gura Ocniței și Primăria Comunei Moțăieni).

Art.3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unitățile administrativ teritoriale Pucheni. Gura Ocniței și Moțăieni.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA

leave a reply

error: