DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 06.06.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 06.06.2022

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■ Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE : Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 06 iunie 2022, ora 8:30, la Sala de Consiliu.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 06.06.2022
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Șăulean David
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgoviște alocat pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, iunie 2022
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice infrastructurii de iluminat public finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu și a devizului general defalcat pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile pentru obiectivul de investiții „Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală

Urmărește Dâmbovița PRESS și pe Google News

leave a reply