DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 31.01.2019

CABINET PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 31.01.2019
Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
Prevederile art. 39 alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE :
Art. unic Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 31 ianuarie 2019, orele 14:00, la Sala de Consiliu, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2019-2020
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului local de lucru privind incluziunea comunităţii rome de pe raza municipiului Târgovişte
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a vizitatorilor la Grădina Zoologică Târgovişte în data de 09 august cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor”, respectiv în data de 04 octombrie cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor
4. Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte, aprobat prin HCL 444/19.11.2018
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Municipal Security S.R.L.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări şi prestări servicii cu Municipiul Târgovişte şi instituţii din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare clădire Primărie CORP A -Primăria Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „înfiinţare şi dotare Creşă – strada general LE. Florescu din Municipiul Târgovişte”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit – strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte”
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri dejoacă pentru copii – str. Aleea Griviţa, lângă blocul de locuinţe sociale nr. 1″
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joaca pentru copii – str. I.E.Florescu, lângă blocul de locuinţe sociale nr. 6″
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46″, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009
15. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Creşei nr. 14 din Târgovişte pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14″
16. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Creşei nr. 13 din Târgovişte pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 13″
17. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Grădiniţei nr. 13 din Târgovişte pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie „îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13 din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”
18. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Grădiniţei cu program prelungit nr. 15 şi ale Creşei Spiriduş din Municipiul Târgovişte pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgovişte – Grădiniţa cu program prelungit nr. 15″
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în vederea refinanţării creditului contractat de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgovişte, conform contractului de credit nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337
20. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Ialomiţei, nr. 187
21. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Popa Şapcă, nr. 51
22. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Popa Şapcă, nr. 31
23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domnească, nr. 122 24. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Dr. Marinoiu, nr. 11
25. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Hotin, nr. 4A
26. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domnească, nr. 322
27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Nicolae Radian, nr. 4A
28. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Nicolae Radian, nr. 1
29. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domnească, nr. 368
30. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 74
31. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul şi clădirea neîngrijite situate în str. George Coşbuc, nr. 1
32. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Crişan, nr.19
33. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Cetăţii, nr. 28
34. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domneasca, nr. 304
35. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Maior Brezişeanu, nr. 24.
36. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Vasile Lupu, nr. 18.
37. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Neagoe Basarab nr. 3.
38. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Revoluţiei, nr. 5.
39. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Gimnaziului, nr. 18.
40. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Camil Petrescu, nr. 11
41. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Justiţiei, nr. 24 42. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Nicolae Filipescu, nr. 45.
43. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Justiţiei, nr. 26.
44. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 113
45. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Tudor Vladimirescu, nr. 70
46. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 322
47. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Tudor Vladimirescu, nr. 84
48. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Constantin Brâncoveanu, nr. 65.
49. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. I.H. Rădulescu, nr. 26
50. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 93
51. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Radu Cel Mare, nr. 13
52. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Col. Băltăreţu, nr. 68.
53. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Seimeni, nr. 16.
54. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Nicolae Filipescu, nr. 96
55. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Cetăţii, nr. 28.
56. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 293.
57. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Matei Basarab, nr. 2.
58. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnescă, nr. 201.
59. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 203. 60. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Câmpulung, nr. 2.
61. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Calea Domnească, nr. 203.
62. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Nicolae Radian, nr. 10.
63. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Revoluţiei, nr. 15.
64. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Mr. Eugen Brezişeanu, nr. 40.
65. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Mr. Eugen Brezişeanu, nr. 21.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
67. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către Municipiul Târgovişte a terenului în suprafaţă de 518 m2, situat în str. Crăiţelor
68. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgovişte pentru perioada 01.01.2019 -31.12.2019
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinţe ANL către actualii chiriaşi
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului Târgovişte
71. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru înfiinţarea de către Societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgovişte
72. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui bun imobil
73. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 137 m2 aferent PT1 Micro III, str. It. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 7A 74. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgovişte transmise către societatea Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
75. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
77. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 158/2015
78. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile
79. Raport privind monitorizarea activităţii asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav, semestrul al II-Iea, anul 2018

leave a reply