Jandarmii dâmboviţeni, la ora bilanțului

La sediul Centrului Internaţional de Conferinţe – Corpul „K” al Univerităţii Valahia, iar col. Viorel MATEI, inspector şef a prezentat reprezentantului din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, invitaţilor şi personalului bilanţul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2019.

La eveniment au participat: Prefectul judeţului Dâmboviţa – Aurelian POPA, Preacucernicul Părinte Victor DRĂGHICESCU – consilier eparhial la Arhiepiscopia Târgoviștei, Inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa – cms. şef de poliţie Adrian ANTOFIE, Inspectorul şef al ISU “Basarab I” Dâmboviţa – col. Mihăiță PĂUN, Comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești – col. Aurelian COSTACHE, reprezentanţi ai autorităților publice locale, ai structurilor cu care cooperăm, precum şi jandarmi dâmboviţeni.

În perioada supusă evaluării, eforturile structurilor de ordine publică s-au concentrat în scopul gestionării eficiente a misiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice, pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, participarea la menținerea climatului de siguranță publică şi prevenirea faptelor antisociale în conformitate cu prevederile planurilor proprii şi ale celorlalte acte normative în vigoare, asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zona de responsabilitate din masivul montan Bucegi.

În perioada supusă atenței au fost executate un număr de 8.507 misiuni pe linie de ordine şi siguranţă publică, astfel:

–   374 misiuni pe linie de asigurare şi restabilire a ordinii publice;

–   8.133 misiuni de menţinere a ordini publice.

Rezultatele obţinute de structurile de ordine publică pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, independent sau în comun cu alte instituţii, s-au materializat astfel:

–                122 de infracţiuni constatate;

–                1.967 de sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 972 de avertismente scrise şi 995 de amenzi, în valoare totală de 409.305 lei.

Efectivele din cadrul posturilor de jandarmi montane Peştera și Zănoaga au acţionat pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi a unui climat de ordine şi siguranţă publică în staţiunile turistice desfăşurând activităţi de informare, îndrumare şi prevenire a producerii accidentelor pe traseele montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost desfăşurate 43 acţiuni de salvare/ evacuare și s-a acordat sprijin unui număr de 426 de turiști.

PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ:

La această dată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, asigură protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică la un număr de 26 de instituţii publice.

În anul 2019 la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au fost executate şi monitorizate 834 misiuni de transporturi : valori (114), cu caracter special (190) şi trasporturi de corespondenţă clasificată (530), fără a înregistra evenimente deosebite.

Rezultatele obţinute de structurile de pază pe timpul desfăşurării misiunilor specifice, s-au materializat astfel:

–                o infracţiune constatată;

–                29 de sancţiuni contravenţionale aplicate, dintre care 10 avertismente scrise şi 19 amenzi în valoare totală de 5.600 lei.

Misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere s-a realizat eficient, oferind protecţia şi supravegherea zonelor de dispunere a acestora şi a contribuit la creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului în localităţile a căror zonă administrativă este tranzitată de astfel de conducte, prezenţa jandarmilor în teren fiind apreciată pozitiv de către localnici. Misiunea a fost organizată şi executată în condiţii optime, nereieşind aspecte negative.

Pe timpul executării misiunii de supraveghere şi ordine publică la conducte de transport produse petroliere, s-au obţinut următoarele rezultate:

– o infracţiune constatată;

– 4 autori prinși;

– 38 de sancţiuni contravenţionale aplicate în valoare de 14.000 lei ;

– 18.000 litri de produse petroliere recuperate.

Prin prisma rezultatelor obţinute, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa a avut un aport deosebit la creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor judeţului, contribuind totodată la consolidarea imaginii Jandarmeriei Române, ca instituţie sigură şi credibilă aflată permanent în slujba comunităţii. În vederea atingerii obiectivelor generale şi specifice asumate de conducerea unităţii, precum şi pentru creşterea performanţelor, în anul 2020 vor fi avute în vedere principalele direcții de acțiune stabilite.

leave a reply