La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul  a aprobat  înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene 

 În curând va lua naştere Comitetul Național pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene

CNLRA va fi coordonat de Ministerul Sănătății și va avea  în componenţă:

– Consiliul de conducere, care va avea rolul de a asigura colaborarea între structurile reprezentate în Consiliu,

– Grupul de experți, alcătuit din 15 membri care vor elabora recomandări Consiliului de conducere în vederea măsurilor necesare în domeniile de intervenție vizate de CNLRA,

– Secretariatul tehnic asigurat de către Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii.

Această structură  are ca scop elaborarea și monitorizarea activităţii de aplicare a Strategiei Naționale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenței microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii  microorganismelor rezistente la nivel național.

Colaborarea între domeniile sănătății umane, veterinare și creșterea animalelor va fi realizată  în cadrul acestui comitet interministerial care va avea responsabilitatea elaborării și actualizării strategiei naționale și a planului național de acțiune pentru combaterea rezistenței la antibiotice.

Consiliul de conducere al CNLRA este  format din reprezentanţi ai următoarelor autorităţi centrale: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

De asemenea, cu statut de invitat, la  întâlnirile CNLRA pot participa reprezentanţi ai Colegiului Farmaciștilor din România, Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Veterinari din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, reprezentanţi ai altor organizaţii profesionale medicale umane şi veterinare, reprezentanţi ai ONG-urilor și asociațiilor de pacienți.

Activitatea CNLRA  va genera măsuri și recomandări pentru :

a)     prevenirea  extinderii rezistenței microorganismelor la antimicrobiene, prin utilizarea raţională a antibioticelor în scopul limitării transmiterii germenilor multirezistenți la antibiotice;

b)    optimizarea utilizării antibioticelor în medicina umană și în medicina veterinară, utilizând și datele locale/naționale privind rezistența microbiană,

c)     diseminarea informaţiilor privind apariţia variaţiilor în rezistenţa antimicrobiană notificate de către clinicile şi laboratoarele de microbiologie de referinţă prin aplicarea recomandărilor ghidurilor terapeutice,

d)    emiterea unor recomandări instituţiilor de profil privind tematica necesară pentru formarea personalului medical din domeniul uman și veterinar privind utilizarea judicioasă a antibioticelor, testarea rezistenţei la antibiotice și raportarea rezistenţei la antibiotice şi comunicarea în domeniul rezistenţei microorganismelor la antimicrobiene;

e)     activităţi pentru informarea publicului larg privind utilizarea judicioasă a antibioticelor și riscurile legate de utilizarea necorespunzatoare a acestora;

f)      orientarea cercetării medicale spre rezolvarea problemelor de sănătate publică  aferente rezistenței la antimicrobiene;

g)     încurajarea cooperării internaționale în domeniul rezistenței la antimicrobiene.

leave a reply