Sâmbătă, 1 decembrie 2018, se deschide circulaţia pe DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele

CJ Dâmboviţa a aprobat proiectul de hotărâre privind deschiderea circulaţiei publice pe DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului– Șaua Dichiului – Cabana Babele – Limită judeţ Prahova, km 6+030 – 16+000.Începând cu data de 01.12.2018, se deschide circulaţia rutieră pe treseul DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele, km 6+030 – km 16+000, în conformitate cu restricțiile impuse temporar până la 30.04.2019

Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 5t

Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungime mai mare de 12 m

Limitare de viteză 30 km/h

Restricțiile menționate mai sus sunt valabile pentru toate categoriile de vehicule, cu excepția:

– celor aparținând M.A.I., M.Ap.N., Serviciul de ambulanță, Salvamont și R.N. a Pădurilor „Romsilva”;

– autovehiculelor, echipamentelor și utilajelor operatorului/operatorilor care acționează cu lucrări de întreținere a

drumurilor în sezonul de iarnă;

– autovehiculelor aparținând operatorilor serviciilor de salubritate;

– autovehiculelor, echipamentelor și utilajelor destinate intervențiilor la rețelele de utilități precum: gaze naturale, energie

electrică, apă, telefonie, etc.;

– autovehiculelor destinate tractării/remorcării vehiculelor avariate;

S-a primit şi avizul I.P.J. Dâmboviţa nr. 274903/26.11.2018 urmând ca desfăşurarea traficului pe acest sector al DJ 713 să respecte indicatoarele de reglementare, avertizare şi informare.

LDP Dâmboviţa facea deszăpezirea

Serviciile de întreţinere curentă pe timp de iarnă în perioada 2018-2019, a drumului judeţean DJ 713 Sinaia (DN 71)-Cabana Cuibul Dorului-Şaua Dichiului-Cabana Babele-Limită Judeţ Prahova, km 0+000÷16+000”, se vor asigura de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Prahova pe baza unui contract de asociere.

Pentru finanțarea serviciilor de deszăpezire , Consiliul Județean Dâmbovițava aloca suma de 450.465 lei, din fondurile aprobate prin bugetul propriu, din care: 53.000 lei pentru anul 2018 și suma de 397.465 lei pentru anul 2019.Realizarea serviciilor de întreţinere curentă prevăzute la art. 1, se vor efectua de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin intermediul S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmboviţa S.A., în baza contractului de concesiune de gestiune indirectă a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 145/4954/07.06.2017, încheiat în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 143/19.05.2017.Decontarea serviciilor de întreţinere curentă, pe timp de iarnă, în perioada 2018-2019, a drumului judeţean DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele – Limită Judeţ Prahova, km 0+000-16+000, se va realiza de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Prahova, proporţional cu lungimea drumului judeţean pe raza administrativă a fiecărei unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu situaţiile de lucrări real executate.

leave a reply