ADR Sud Muntenia a anunţat CJ că Proiectul “ Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgovişte” este în faza de precontractare

Consiliul Județean Dâmbovița, a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea parcurgerii etapelor administrative și contractării, cererea de finanțare nr. S/DB/2017/8/8.1/8.2.B/1/855/11.04.2018, împreună cu documentele solicitate prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 Regiuni,în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile înceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității dePrimiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”.

În data de 28.11.2018 s-a primit Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 18839/28.11.2018,prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia informează  CJ că proiectul „Reabilitarea, modernizarea șiextinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, intră în etapa de precontractare.

Valoarea totală a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgovişte” este în cuantum de 6.959.825,11 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă de 6.804.559,25 lei și valoare totală neeligibilă de 155.265,86 lei.

Contribuția proprie a U.A.T. Județul Dâmbovița la realizarea proiectului este în sumă totală de 291.356,98 lei, reprezentând atât totalul cheltuielilor neeligibilece vor trebui achitate, în valoare de 155.275,86 lei, cât și contribuția de 2%din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 136.091,12 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității dePrimiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgovişte”.

Sumelere prezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului

”Reabilitarea,modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgovişte”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Dâmbovița.

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării /decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Având în vedere  aceste aspect, consilierii judeţeni  au aprobat  vineri, 14 decembrie, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Târgovişte” și a cheltuielilor legate de acesta.

leave a reply