CJSU Dâmbovița a decis mărirea capacității de testare a pacienților cu COVID, ca urmare a creșterii numărului de solicitări la 112

CJSU Dâmbovița a decis mărirea capacității de testare a pacienților cu COVID, ca urmare a creșterii numărului de solicitări la 112, hotărârea a fost adoptată vineri, imediat după învestirea noului prefect Claudia Gilia.

HOTĂRÂREA nr. 8/28.01.2022 privind mărirea capacității de testare a pacienților cu simptome SARS-CoV-2 la nivelul județului Dâmbovița

 Având în vedere evoluția fenomenului COVID-19, precum și creșterea numărului de solicitări prin Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112 pentru efectuarea testării pacienților cu simptome SARS-CoV-2,

Luând în considerare adresa nr. 406/28.01.2022 a Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița sub nr. 3517694/28.01.2022, prin care este solicitat sprijinul pentru mărirea capacității de testare ca urmare a creșterii solicitărilor din partea cetățenilor care prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2 din județul Dâmbovița și suprasolicitarea personalului sanitar pentru recoltarea probelor biologice,

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 8, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 28 ianuarie 2022;

          În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

          Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

               Art.1. Pentru mărirea capacității de testare a pacienților cu simptome SARS-CoV-2 la nivelul județului Dâmbovița, se aprobă suplimentarea echipajelor de testare, astfel:

a) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița se va asigura un mijloc auto cu un conducător auto, care va asigura transportul personalului sanitar în teritoriu pentru recoltarea probelor biologice.

b) din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Mircea cel Bătrân” Dâmbovița se va asigura un mijloc auto cu un conducător auto, care va asigura transportul personalului sanitar în teritoriu pentru recoltarea probelor biologice.

Art.2. Activitatea echipajelor prevăzute la art. 1, lit. a) și b) se desfășoară zilnic, începând cu ora 08:30, începând cu data de 01.02.2022, până în data de 28.02.2022.

Art.3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

CLAUDIA GILIA

leave a reply