DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 10.02.2022
Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■ Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 10 februarie 2022, ora 9, la Sala de Consiliu.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipaii pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgvizgmail.com

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 10.02.2022

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Sălișteanu loan-Comeliu
  2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului public și în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor bunuri
  3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil-teren
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabilă
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.04.2020 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5042/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – cod proiect 120446
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțam ni*. 5043/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2022

leave a reply