DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 18.01.2022
Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

■ Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 18 ianuarie 2022, ora 8:45, la Sala de Consiliu.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 18.01.2022

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 195/30.06.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico-economici în vederea depunerii proiectului cu titlul „Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” în cadrul Apelului de fișe de proiecte nr. 2, lansat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”, finanțat prin POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ŞANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI 9.vi/OS 5.1/
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operațiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operațiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Maraton de educație nonformală în Județul Dâmbovița”
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea asigurării unor spații de învățământ pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște

leave a reply

error: