DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, în ziua de 28.04.2021

Spread the love

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, în ziua de 28.04.2021

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

■Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

■Prevederile H.G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

■Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

■Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE :
Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, în ziua de 28 aprilie 2021, ora 9:00.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie. Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii municipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE DIN DATA DE 28.04.2021

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Târgovişte la data de 31 martie 2021

leave a reply

error: