DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară în ziua de 15.01.2021

Spread the love

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară în ziua de 15.01.2021
Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
■ Prevederile H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;
■ Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE :
Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă extraordinară, în ziua de 15 ianuarie 2021, ora 900.
(2) Şedinţa Consiliului Local Municipal Târgovişte se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, Microsoft Teams, în conformitate cu prevederile HCL nr. 152 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte.(3) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie. Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail. Art. 3 Consilierii municipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail. corn). PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE DIN DATA DE 15.01.2021
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, fizici suplimentari şi de rezultat şi a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacităţii administrative a UAT Municipiul Târgovişte de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente şi dispozitive medicale”

leave a reply

error: