DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 23.06.2022

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 23.06.2022
Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință ordinară, în ziua de 23 iunie 2022, ora 14:00, la Sala de Consiliu.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 23.06.2022

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgovíște
 2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Creșei pentru Educație Timpurie Târgoviște și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.
 6. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției internaționale de baschet „Be You 3×3 Challenge”, în perioada 28-31 iulie 2022
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe spațiul ocupat de Punctul Termic – PT 2 – Micro VIII, strada Gabriel Popescu din Municipiul Târgoviște”
 10. Proiect de hotărâre privind—includerea în—evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie”
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului maximal de distanță pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Târgoviște
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui lot de teren, atribuit în condițiile Legii nr. 15/2003, situat în zona Sagricom, strada Laura Stoica, nr. 10

Urmărește Dâmbovița PRESS și pe Google News

leave a reply