Locuitorii comunei Corbii Mari  cu datorii la bugetul local, scutiți de majorări dacă achită impozitele până pe 20 decembrie 2018

Spread the love

Cetăţenii din Corbii Mari care au datorii către primărie vor fi scutiți de majorări dacă achită sumele restante până la data de 20  decembrie. Consiliul Local Corbii Mari  a aprobat scutirea de la plata majorărilor cauzate pentru întârzierile la plata impozitelor și taxelor locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice:”  În temeiul art. 185, alin. 1 litera b si alin. 6 din Legea 207/2015 privind Noul Cod de procedura Fiscala,republicata si modificata Primăria Comunei Corbii Mari a adoptat Hotărârea nr. 80 din 23.10.2018 prin care a fost aprobată: Procedura de anulare de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, inclusiv amenzi, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a Comunei Corbii Mari.Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care datorează majorări de întârziere bugetului local al Comunei Corbii Mari, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale.inclusiv amenzi la termenul de 20.12.2018.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:

  1. Depunerea cererilor pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 20.12.2018, inclusiv, la Compartimentul Taxe şi Impozite Locale;
  2. Achitarea integrală a obligaţiilor fiscale principale restante, inclusiv amenzi pana la 20.12.2018, existente în sold la data plăţii.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la sediul primăriei – Compartimentul Taxe şi Impozite Locale”, a  comunicat Primăria Corbii Mari.

Această scutire are ca scop stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

leave a reply

error: