Orașul Pucioasa face încă un pas către standarde europene, iluminat public cu sistem de telegestiune complet

Aproape 2000 de lămpi noi tip LED  vor fi  montate  în  oraşul  Pucioasa  în  cadrul proiectului „Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa”.  

Sala de şedinţe a Primăriei  oraşului Pucioasa  a găzduit joi,23 Ianuarie 2019, semnarea  contractului de finanțare pentru proiectul „Sistem de iluminat eficient în orașul Pucioasa”.

Este  o nouă investiţie importantă  pentru Pucioasa şi  vizează creșterea eficienței energetice a iluminatului public din stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, prin înlocuirea sistemului de iluminat degradat cu corpuri de iluminat tip LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. Grație acestor măsuri, consumul anual de energie primară în iluminatul public va scădea, emisia de gaze cu efect de seră va fi considerabil diminuată, locuitorii orașului beneficiind astfel de un sistem de iluminat public modernizat.

Pentru acest proiect, administrația locală a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public.

Proiectul are o perioadă de implementare de 48 de luni, în intervalul 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2021 și are o  valoarea totală de 8.403.719,18 lei. Din aceștia, peste 7 milioane de lei este contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1 milion de lei va fi alocat din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 168 de mii de lei.

Contractul a fost semnat  de către Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constantin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, solicitanții de fonduri Regio au depus 218 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,6 miliarde de lei. Dintre acestea, cele 14 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 3 au o valoare la solicitare de peste 160 de milioane de lei.

leave a reply