RASEDA ENVIRO poate întocmi pentru dumneavostră Planul de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale

Spread the love

Ați avut un control de la Garda de Mediu și aveți nevoie de consultanță de mediu. Vizita s-a lăsat, în cel mai bun caz, cu un set de măsuri pe care trebuie să le luați pentru a intra în legalitate. Sau ați fost anunțat de o vizită a Gărzii de Mediu și nu știți ce să faceți. Sau începeți o nouă activitate și nu știți ce e de făcut pentru a vă conforma.  RASEDA ENVIRO asigurăm consultanță de mediu, fie punctual, fie prin externalizare servicii de protecția mediului.

Rolul  societății RASEDA ENVIRO este de a vă ajuta să evitați toate aceste probleme prin externalizarea serviciilor de mediu, asigurându-vă consultanța de mediu de care aveți nevoie, când aveți nevoie.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se elaborează în scopul protecţiei calităţii resurselor de apă. Prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de apă reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică: măsuri de prevenire, mijloace şi construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii, acţiuni operative de urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea şi distrugerea poluanţilor şi măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se elaborează în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 278/1997 pentru aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare.

Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale face parte integrantă din documentaţia tehnică necesară obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Romane” sau unităţile sale teritoriale.

RASEDA ENVIRO oferă servicii de elaborare a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, având o experienţă semnificativă ce include obiective din majoritatea spectrului de activităţi economice.

RASEDA ENVIRO, Târgoviște, A. I. Cuza, nr. 1, cam. 9,Email: contact@raseda.ro,TEL. 0722594789

leave a reply

error: