S-au majorat taxele gestionate de Direcţia generală infrastructură locală a CJ Dâmboviţa

Spread the love


Au intrat în vigoare taxele şi tarifele   percepute de CJ Dâmboviţa şi  instituţiile subordonate. La unele  instituţii taxele şi tarifele au rămas la nivelul celor din 2018 iar la altele s-au majorat .

Direcţia generală infrastructură locală, ca urmare a actelor normative în vigoare, percepe o serie de de taxe şi tarife pentru: utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor de interes judeţean; utilizarea drumurilor de către autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele legale; utilizarea cântarului la solicitarea beneficiarului; eliberare licenţe de transport pentru transportul public judeţean prin curse regulate speciale; eliberare avize şi acorduri de lucru în vederea amplasării construcţiilor în zona drumurilor judeţene şi lucrări de proiectare, asistenţă tehnică şi elaborări documentaţii.

Având în vedere necesităţile bugetare locale privind întreţinerea şi repararea drumurilor de interes judeţean, pentru anul 2019, precum si actele normative enunţate anterior , s-au majorat taxele gestionate de această direcţie , cu rata inflaţiei de 1,34%. 

 De exemplu,  Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, faţă de anul2018, în  noul an 2019  a redus tarifele  privind valoarea biletelor pentru concertele extraordinare susţinute de Orchestra Simfonică “Muntenia” de la 80 lei la 50 lei, pentru bilet valoare întreagă, respectiv reducere de la 50 lei la 35 lei pentru bilet valoare redusă.   În schimb, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa a  mărit cu 50 lei a taxele percepute de Şcoala Populară de Artă în anul şcolar 2019-2020 şi totodată  a modificarea tariful pentru închirieri autocar 33 locuri de la 3,5 lei/km inclusive TVA la 4,00 lei/km inclusiv TVA. Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa propune menţinerea tarifelor la nivelul anului 2018.

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Dâmboviţa, propune menţinerea taxelor la nivelul anului 2018, excepţie făcând taxa pentru prestări servicii şi asistenţă tehnică de specialitate în caz de concursuri, tabere, drumeţii şi acţiuni recreative montane, unde cresterea este de 100 lei/ salvator montan/zi faţă de anul 2018.

 Şi Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice, după care îşi desfasoară activitatea, respectiv : OG 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a OUG 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a HG 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, propune majorarea cu sume cuprise între 20 lei- 100 lei a taxelor privind furnizarea datelor cu caracter personal, verificare dosar privind schimbarea numelui/prenumelui , obţinerea avizului prealabil necesar transcrierii în registrele de stare civilă române a certificatului de stare civilă procurat în străinătate .

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte are pentru 2019 o serie de tarife, aprobate de Comitetul Director şi avizate de Consiliul de Administraţie, care au fost stabilite în funcţie de costurile efectuării serviciilor respective, de consumul de materiale sanitare şi funcţionale, de calificarea şi pregătirea personalului de specialitate, de analiza pieţei de servicii medicale din judeţ, atât din mediul privat cât şi de stat, precum şi de nivelul tarifelor impuse de contractul cu CJAS Dâmboviţa.

Facem precizarea că la anumite servicii şi investigaţii paraclinice s-au menţinut preţurile de anul trecut, iar la altele au scăzut, deoarece sunt analize cu o adresabilitate mare, venind astfel în sprijinul pacienţilor din judeţ.

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domneasca” Târgovişte  menţine la nivelul anului precedent,  taxele şi tarifele pe care le gestionează, având în vedere posibilităţile financiare ale  vizitatorilor obiectivelor  turistice.

 Şi Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului  din cadrul CJ , menţine la nivelul anului precedent, taxelE şi tarifele pe care le gestionează.

Direcţia juridică, contecios, coordonare administraţie publică locală, în conformitate cu prevederile art.18 alin (5) din HG nr.478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelornnmetodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru serviciile de copiere documente percepe un tarif de 1 leu/pagină . 

leave a reply

error: