Salvatorii ISU Dâmboviţa, la ora bilanţului

În  prezenţa  sefilor de arme din cadru MAI, sefilor de instituţii  deconcentrate, prefectului judeţului  Dâmboviţa, Aurelian Popa,  Raul Pavelescu, directorul Crucii  Roşii Dâmboviţa,reprezentanţilor  Arhiepiscopiei  Târgovişte  şi  alţi invitaţi, inspectorul-şef al ISU Dâmboviţa, col. Mihăiță Păun a prezentat bilanţul activităţii desfăşurate în 2019.

Activitatea salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa a fost transpusă în sute de cifre. Personal evaluat, înaintări în grad, sesiuni de pregătire, inspecţii, controale, activităţi de prevenţie, dar mai ales misiuni de salvare, persoane evacuate, incendii lichidate. 2019 a fost un an bun şi privind dotarea cu tehnică de lucru, însă concluzia, ca de fiecare dată, a fost aceea că e loc şi de mai bine.Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au intervenit la 14.561 situaţii de urgenţă şi alte evenimente, în medie 41 intervenții pe zi, din care:

•           488 incendii: 3 %;

•           1393 incendii de vegetaţie şi altele: 9%;

•           11.189 cazuri de urgenţă asistate de SMURD: 73 %;

•           376 alte situaţii de urgenţă: misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, alunecări de teren, înlăturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, salvări de animale etc.: 2,4 %;

•           266 acţiuni pt. asistenţa persoanelor: 1,7 %;

•           836 acţiuni pentru protecţia comunităţilor: asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului etc.: 5,4 %.

Totodată, la nivelul subunităţilor inspectoratului, s-au executat 544 activităţi de instruire şi recunoaştere şi 142 exerciţii cu forţe în teren.

Comparativ cu anul anterior, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu 66,21%, de la 9.641 (2018), la 14.561 (2019). Se observă o creștere alarmantă a incendiilor de vegetație uscată de la 671(2018) la 1393(2019), situație influențată de condițiile meteorologice și de nerespectarea prevederilor legale la executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetate de către cetățeni.

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate/evacuate 154 persoane. Au fost salvate și 70 animale și 78 păsări.

În urma situaţiilor de urgenţă (excluzând intervenţiile SMURD) 52 persoane (48 adulți și 4 copii) au decedat şi 374 persoane (353 adulţi şi 21 copii) au fost rănite.

În anul 2019, la nivelul zonei de competenţă a ISU Dâmboviţa, s-au produs 488 de incendii, în creștere față de anul anterior când s-au înregistrat 354 de incendii. Pe timpul incendiilor au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 115 milioane lei, în creștere faţă de valorile înregistrate în anul 2018 când s-au înregistrat peste 46 milioane lei. Pagubele produse la incendii au fost estimate la peste 12 milioane lei în 2019, faţă de aproximativ 6 milioane lei în anul 2018.

Cauzele surselor de aprindere se prezintă astfel: 138 – instalaţii electrice defecte; 20 – aparate electrice sub tensiune nesupravegheate; 6 – sisteme de încălzire defecte;  1 – mijloc de încălzire improvizat; 4 – echipamente electrice improvizate; 18 – mijloace de încălzire nesupravegheate; 31 – coșuri de fum defecte sau necurățate; 8 – jocul copiilor cu focul; 18 – fumatul; 109 – focul deschis; 14 – focul deschis în spații închise; 16 – cenușă, jar sau scântei de la sistemele de încălzire; 26 – acţiuni intenţionate; 1 – accident urmat de incendiu; 1 – autoaprindere sau reacție chimică; 3 – sudură; 9 – scântei mecanice; 7 – scurgeri de produse inflamabile; 1 – defecțiune tehnică de exploatare; 1 – trăsnet și alte fenomene naturale.

În anul 2019, am organizat 5 exerciții interne județene de conducere și cu desfășurare în teren și au avut următoarele teme:

1)         Verificarea Planului de urgență externă la SC BUTANGAS SA Conțești (martie 2019).

Riscuri asociate: accidente majore căi transport rutier, evacuarea populației și bunurilor materiale;

2)         Exercițiu (de conducere, fără forțe în teren) pentru verificarea Procedurii privind managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul intervențiilor în zona montană (aprilie 2019);

3)         Situaţie de urgenţă generată de cutremur – blocuri de locuințe – Cartier Aleea Trandafirilor Târgoviște (iunie 2019).

Riscuri asociate: explozie la SC Linde Gaz SRL Târgoviște, evacuarea populației și bunurilor materiale, executarea activităților de înștiințare, avertizare;

4)         Activitatea autorităților publice locale și a celorlalte componente ale Sistemului Național de Management a Situațiilor de Urgență (SNMSU) pe timpul producerii unor inundații de proporții produse la nivel județean din cauza precipitațiilor (august 2019).

Riscuri asociate: evacuare, epidemii, epizootii, înștiințare, avertizare;

5)         Exerciţiu situaţie de urgenţă generată de accident major pe căile de transport feroviar, în care sunt implicate substanțe periculoase – Gara Găești (octombrie 2019).

Activități asociate: Activarea Planului roșu de intervenție al județului Dâmbovița.

În afara celor enumerate, inspectoratul județean a fost implicat în desfășurarea exerciului de conducere SEISM-2019 (luna octombrie 2019), pe evenimente generate de cutremure puternice, care s-a desfășurat sub formă de exercițiu de conducere. Și cu această ocazie, la activități au participat reprezentanți ai structurilor județene de cooperare în gestionarea acestui tip de risc, în cadrul Centrului județean de coordonare și conducere a intervenției, activat la sediul ISUJ Dâmbovița.

leave a reply