Au fost depuse și validate 1.474 cereri de finanțare în prima rundă de finanțare din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar  

Au fost depuse și validate 1.474 cereri de finanțare în prima rundă de finanțare din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar ,în prezent, este în derulare procedura de verificare a conformității administrative, iar proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate vor intra în faza de evaluare calitativă. Lista finală a unităților de învățământ beneficiare de granturi va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, cel târziu în data de 30 martie 2022.

Ministerul Educației derulează Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR. Programul urmărește creșterea participării la educație a elevilor din unitățile de învățământ identificate ca având cel mai ridicat risc de abandon școlar.

 Cel puțin 2.500 de unități de învățământ vor fi sprijinite cu până la 200.000 de euro/școală în vederea reducerii acestui risc.

leave a reply