DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ: S-au suspendat cursurile, timp de 10 zile, la Grădinița nr.2 Târgoviște și Școala Gimnazială Gura Ocniței

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ, s-au suspendat cursurile, timp de 10 zile, la Grădinița nr.2 Târgoviște și Școala Gimnazială Gura Ocniței

HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2022 privind aprobarea suspendării cursurilor cu prezență fizică pentru Școala Gimnazială Gura Ocniței și Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Târgoviște din județul Dâmbovița

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile art. 6, alin. (7) din Ordinul comun nr. 5338/2015/2021 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa nr. 1523/25.01.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Secretariatul tehnic permanent al CJSU din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița sub nr. 3517642/25.01.2022;

– adresa nr. 2216/25.01.2022 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Secretariatul tehnic permanent al CJSU din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița sub nr. 3517643/25.01.2022;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 5, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 25 ianuarie 2022;

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezență fizică și desfășurarea acestora online pentru Școala Gimnazială Gura Ocniței și Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Târgoviște.

Art. 2. Măsura prevăzută la art. 1 se aplică pentru o perioadă de 10 zile, pentru întreaga unitate de învățământ, până la data de 04.02.2022, inclusiv.

Art. 3. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor municipiului Târgoviște și al comunei Gura Ocniței, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

p. PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

VICEPREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA,

dr. ec. CORNELIU ȘTEFAN

leave a reply