DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 11.10.2021

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință extraordinară în ziua de 11.10.2021
Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:
■Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
■Prevederile H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște;
■Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară, în ziua de 11 octombrie 2021, ora 9:00.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea đe zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 11.10.2021

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2021
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente obiectivului de investitii „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Gri vița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul Libertății”
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului genera] estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu -Vânătorilor (DB-II-m-A-17214) din Târgoviște, județul Dâmbovița”
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea IICL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

leave a reply

error: