ITM Dâmboviţa şi-a prezentat bilanţul activităţii pe anul 2018


Inspectorul şef al ITM Dâmboviţa, Marius Lixandru a prezentat în cadrul Colegiului Prefectural Dâmboviţa ,  raportul  privind activitatea desfăţurată în anul 2018. I.T.M. Dambovita a efectuat în 2018 controale de fond, tematice și cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe baza de contract individual de muncă.

Obiectivele principale de verificare le-au constituit: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de muncă şi la încetarea acestora, stabilirea și respectarea duratei timpului de muncă și de repaus, stabilirea și acordarea drepturilor salariale precum și a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea și completarea registrului general de evidență în format electronic.

În anul 2018, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă s-au obţinut următoarele rezultate:

 • 1455    angajatori controlaţi;
 • 236    angajatori sancţionaţi;
 • 317  sancţiuni contravenţionale aplicate;
 • 1.875.400   lei valoare amenzi aplicate;

In anul 2018, controalele privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarata (fără forme legale de angajare) s-au concretizat în următoarele rezultate:

 • 180  angajatori identificați folosind forţă de muncă nedeclarată;
 • 1.580.000 lei – valoarea amenzilor aplicate pentru munca nedeclarată;
 • 72 contracte individuale de muncă încheiate persoanelor depistate lucrând fără forme legale;
 • nr. pers. depistate la muncă fără contract individual: 113;
 • nr. persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii 218;
 • nr. persoane depistate la muncă în perioada în care au c.i.m. suspendat: 2;
 • nr. persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul c.i.m. cu timp parţial: 7.

În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a  manifestat cu preponderenţă în comerţ, construcţii, prestări servicii, transporturi.

leave a reply