Parcul Mitropoliei a intrat în reabilitare şi modernizare

Au început  lucrările de reabilitare a Parcului Mitropoliei. Valoarea investiţiei este de 5,3 milioane lei  şi are ca termen de exeduţie cel mult 16 luni.

Primarul  municipiului Târgovişte, Cristian Stan alături de viceprimarii Monica Ilie şi Cătălin  Rădulescu, a făcut o vizită de lucru pe şantierul  de la Parcul Mitropoliei. 

Investiţia presupune restaurarea ruinelor existente, punerea în valoare şi protejarea acestora, refacerea turnului principal de acces în incintă, refacerea zidurilor vechiului paraclis al Mitropoliei şi amenajarea aleilor de acces.

Se va proceda la desfacerea integrală a pavimentului existent şi la realizarea unui pavaj nou, diferenţiat, în funcţie de specificul suprafeţei destinate circulaţiei pietonale: zonă alei pietonale, promenadă şi zonă loc de joacă pentru copii si paviment fără rosturi (zona pentru role, skateboard).

Se vor extinde şi infrumuseţa zonele verzi, urmând a se planta vegetaţie înaltă (8-10m – aliniament), vegetaţie medie (4-6m – plantaţie de magnolii) sau vegetaţie joasă (– gazon şi amenajări florale), în total urmând a fi plantaţi peste 400 de arbori şi arbuşti.

Vor fi reconstruite fântânile arteziene, vor fi modernizate toate reţelele edilitare şi se va asigura dotarea cu mobilier urban modern şi de bună calitate (băncuţe, coşuri de gunoi, rastel pentru biciclete, figurine urbane, etc.) care să satisfacă condiţiile de confort, durabilitate si estetică.

leave a reply